ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

2016.12 ਸ਼ੰਘਾਈ ਮੋਰਟਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੰਕਰੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਸਿਟੀ ਐਕਸਪੋ

ਜਪਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

2018.11 ਸ਼ੰਘਾਈ ਮੋਰਟਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਕਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ